Beste BB-professional

Voor de professional:

Bedankt voor je interesse in Best Bijzonder en het bezoeken van onze website. Het toont aan dat je je verdiept in je doelgroep en getuigt van je inzet. Chapeau!

Om jouw (en mijn) kostbare tijd te besparen, wil ik graag hier ons beleid uitleggen:

VerbodThJ13Het unieke aan Best Bijzonder is dat het uitgaat van de eigen kracht en ervaringsdeskundigheid van ouders. We nodigen uiterst zelden vakdeskundigen uit om iets te komen vertellen of uitleggen. De behoefte aan het delen van gevoelens en ervaringen blijkt groter te zijn dan uit het uitwisselen van kennis en informatie.

Met een meer directieve aanpak, waarbij ook nog eens de gelijkwaardigheid wegvalt, zou er een stuk eigen kracht en wijsheid verloren gaan, en dat is het laatste wat we willen.
Alleen wanneer meerdere ouders aangeven graag meer te willen weten over een specifiek onderwerp kunnen we ertoe besluiten een deskundige uit te nodigen. In dat geval nemen we zelf contact op n.a.v. tips van de ouders zelf.

Wij maken geen reclame en kiezen er bewust voor om niet structureel gebruik te maken van sponsoring.
Veel BB-ouders maken al dankbaar gebruik van professionele hulp en delen hun ervaringen veelal tijdens BB-avonden. Een tevreden klant is dus je beste reclame.

Ik hoop op je begrip voor onze visie en werkwijze.

Heb je vragen of opmerkingen van andere aard dan mag je natuurlijk gewoon contact met mij opnemen via info@bestbijzonder.nl

Met een hartelijke groet,
Anita Joosten
BB-ouder, initiatiefnemer en voorzitter