Ons doel

Het doel van Best Bijzonder

Over wat & hoe

In artikel 2 van de statuten van Stichting Best Bijzonder wordt de doelstelling als volgt geformuleerd:

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Het bij elkaar brengen van ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, waarbij kennis wordt overgedragen, herkenning en steun wordt ervaren en ouders gestimuleerd en gemotiveerd worden. Dit geeft ouders handvatten en meer vertrouwen in de dagelijkse omgang met hun kind;
  2. Kinderen Zebrapad JJ14met ontwikkelingsproblematiek het gevoel geven dat ze er bij horen in deze maatschappij door hen bij elkaar te brengen. Ze doen sociale contacten op, vinden herkenning en erkenning bij elkaar en vergroten zo hun zelfvertrouwen;
  3. Broers en zussen (brussen) van best bijzondere kinderen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten om gevoelens te delen en te profiteren van elkaars ervaringsdeskundigheid.
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
   ….
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. Het creëren van ontmoetingsmogelijkheden en het organiseren van thema-bijeenkomsten voor en met ouders, voor en met best bijzondere kinderen, en voor en met brussen.
  2. Het bieden van een sociaal netwerk voor best bijzondere gezinnen.

 

BB-woordenblokHet BB-effect in de praktijk:
Met contactavonden creëren we de mogelijkheid om je verhaal kwijt te kunnen. Een welkome bijwerking van dit soort bijeenkomsten is dat je mensen leert kennen die je begrijpen, en met wie je ook buiten de groep kunt praten: het BB-effect. Internet is daarbij een handig medium gebleken. Behalve deze website maken we daarom ook gebruik van Facebook. Er is ook een besloten Facebookgroep.

Hoewel geen enkele situatie gelijk is, is er onder de ouders veel herkenning, en op z’n minst erkenning van de gevoelens van twijfel en zorgen die je tegen kunt komen.
Door samen te kijken naar de mogelijkheden ontstaat er vaak een wat positievere kijk op je situatie, ook door buitenstaanders. Elke ouder is ervaringsdeskundige. We leren van elkaars ervaringen en het doet goed wanneer je merkt dat je anderen kunt helpen door te vertellen hoe jij het aanpakt.

Zo nu en dan nodigen we een gastspreker uit die verstand heeft van zaken die relevant zijn voor veel ouders van onze doelgroep. Zulke avonden zijn, behalve informatief, vaak ook erg inspirerend.

Naast de bijeenkomsten waarbij we uitgaan van een thema, zijn er ook de babbelavonden, waar iedereen vrijblijvend binnen kan lopen om te vertellen, te luisteren, of gewoon voor een kop koffie en een koekje. Elkaar onderling steunen, gewoon door er te zijn voor elkaar, geeft een grote meerwaarde aan deze avonden.
Kijk hier voor de data.

Voor niet-BB-ouders geldt: mail van tevoren even wanneer je wilt komen. Voorwaarde is in elk geval dat iedereen zich houdt aan de BB-afspraken. Deze hebben we beschreven om ervoor te zorgen dat BB-ouders zich prettig kunnen voelen op onze bijeenkomsten.

 

Voor BB-kinderen en Brussen
We horen regelmatig dat ook Best Bijzondere kinderen en Brussen (broers en zussen van een BB-kind) behoefte hebben aan ontmoetingsmogelijkheden, ongedwongen en vanuit hun eigen ervaringen. Daar gaan we ons in de toekomst ook op richten. Hoe e.e.a. vorm gaat krijgen weten we nog niet precies. Heb jij daar ideeën over? Mail ons dan! We zijn blij met elke stap die we kunnen zetten op weg naar meer begrip en steun voor Best Bijzondere kinderen en hun directe omgeving zodat ze de beste vorm van zichzelf kunnen zijn/worden.